De Impact van de Nieuwe NIS 2 Wetgeving op jullie organisaties

De wereld van de ICT en cybersecurity evolueert voortdurend, gedreven door zowel technologische innovaties als nieuwe wet- en regelgeving. Ondernemers in de EU moeten nu rekening houden met een belangrijke nieuwe wetgeving: de Richtlijn inzake Netwerk- en Informatiesystemen (NIS 2).

De oorspronkelijke NIS-richtlijn, ingevoerd in 2016, was het eerste stuk EU-wetgeving dat specifiek gericht was op cybersecurity. Het was bedoeld om het algemene niveau van cyberbeveiliging in de EU te verhogen. De nieuwe NIS 2-richtlijn, bedoeld als een update en uitbreiding van de vorige versie, heeft belangrijke implicaties voor bedrijven van alle groottes.

NIS 2 breidt het bereik uit van de oorspronkelijke richtlijn door meer sectoren op te nemen, zoals de digitale infrastructuur, financiële diensten, de gezondheidssector en de openbare administratie. Dit betekent dat meer bedrijven nu onder deze wetgeving vallen en moeten voldoen aan strengere cybersecurity-normen.

Een belangrijke verandering die ondernemers moeten begrijpen, is dat NIS 2 specifieke eisen stelt voor risicobeheer. Bedrijven moeten niet alleen passende en evenredige technische maatregelen implementeren om risico’s te beheersen, maar ook passende organisatorische structuren opzetten. Dit betekent dat bedrijven een cyberbeveiligingsbeleid moeten hebben dat het management, de werknemers en de ICT-infrastructuur omvat.

Bovendien legt de NIS 2 verplichtingen op aan bedrijven om incidenten te melden. In geval van een beveiligingsincident moeten bedrijven dit melden aan de nationale toezichthoudende autoriteiten, meestal binnen 72 uur na ontdekking van het incident. Dit legt een nieuwe last op bedrijven om robuuste detectie- en reactiecapaciteiten op te bouwen en om een incidentresponsplan te hebben.

Het niet naleven van de NIS 2 kan ernstige gevolgen hebben, waaronder aanzienlijke boetes. Het is daarom cruciaal dat bedrijven hun cybersecurity-strategieën heroverwegen en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe vereisten.

Het is duidelijk dat de NIS 2 aanzienlijke veranderingen met zich meebrengt voor de manier waarop bedrijven hun cybersecurity beheren. Het vereist een meer gestructureerde en uitgebreide aanpak van risicobeheer, meer transparantie in geval van incidenten en de implementatie van robuuste systemen om aan deze eisen te voldoen. Hoewel dit een uitdaging kan zijn, biedt het ook een kans voor bedrijven om hun cyberbeveiligingspraktijken te verbeteren en zo hun weerbaarheid tegen cyberdreigingen te versterken.

Dit is niet iets wat je zomaar even doet, en daarom is het superlogisch dat wij van Analyst ICT jullie hiermee helpen. Wil je meer weten over de NIS2 en de impact? Wij leggen dit graag uit.

Laatste blogs

Dora wetgeving
Nieuws
Impact van de Nieuwe DORA-Wetgeving
De onlangs geïntroduceerde DORA-wetgeving (Digital Operational Resilience Act) is een belangrijk stuk Europese regelgeving dat gericht is op het verhogen…

Een nieuwsbrief

Superlogisch toch?