Privacybeleid

Uw gegevens onze zorg
Vragen

Wij zijn op werkdagen bereikbaar
van 08:30 tot 17:30.

Coordinated Vulnerability Disclosure:
Hulp nodig?:

ISO 9001

Analyst ICT is trots om ISO 9001 gecertificeerd te zijn, een erkenning die onze toewijding aan kwaliteitsmanagement en continue verbetering onderstreept. Deze certificering is niet alleen een mijlpaal voor onze organisatie maar ook een belofte aan onze klanten. Het garandeert dat alle processen, van dienstverlening tot klantondersteuning, voldoen aan internationale normen van uitmuntendheid. Voor ons betekent ISO 9001 meer dan een certificaat; het is een bewijs van onze inzet voor kwaliteit, efficiëntie en klanttevredenheid. Door te kiezen voor Analyst ICT, kiest u voor een partner die kwaliteit vooropstelt in alles wat we doen.

ISO 27001 & NEN 7510

Analyst ICT is met trots ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat onze toewijding aan informatiebeveiliging en gegevensbescherming binnen de gezondheidszorg benadrukt. Deze certificeringen bevestigen dat onze processen en systemen voldoen aan de hoogste internationale en nationale normen voor informatiebeveiligingsbeheer. Voor ons zijn deze certificeringen essentieel; ze onderstrepen onze inzet voor het beschermen van klantgegevens en het waarborgen van hun privacy. Door te kiezen voor een ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerde partner zoals Analyst ICT, kiest u voor een organisatie die veiligheid en betrouwbaarheid als prioriteit stelt, essentieel voor het vertrouwen van onze klanten en hun succes.

Analyst ICT neemt uw privacy serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Voor ons superlogisch en voor u goed geregeld. In onze Privacy Statement en Verwerkersovereenkomst leggen wij u uit welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in onze Privacy Statement en Verwerkersovereenkomst lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben geprobeerd om onze dienstverlening en verwerkingen zo specifiek mogelijk te omschrijven. Mochten er onverhoopt zaken missen of ziet u graag aanpassingen dan verzoeken we u contact op te nemen met onze servicedesk met de door u gewenste specificering of aanpassingen. Andere vragen m.b.t. complaincy kunt u telefonisch stellen aan Frank Houtappels of via het email adres: compliancy@analystict.nl

Voor eventuele klachten over onze dienstverlening kunt u mailen met compliancy@analystict.nl, wij nemen deze meldingen erg serieus en zullen zo snel mogelijk u in contact treden.

Informatiebeveiliging
Als ICT-onderneming hecht Analyst ICT vanzelfsprekend enorme waarde aan zorgvuldige, betrouwbaar en veilig omgang met data. Om die reden is Analyst ICT ISO 9001 en ISO 27001 + NEN7510 gecertificeerd. Deze norm stelt eisen aan de manier waarop wij met onze, maar ook uw data moeten omgaan. Ons informatie beveiligingsbeleid is vastgelegd in diverse beleidsdocumenten. Op verzoek sturen wij u graag een kopie toe. Op deze pagina hebben wij voor u een samenvatting opgenomen:

Het informatiebeveiligingsbeleid van Analyst ICT in een notendop:

 • Informatiebeveiliging wordt op directieniveau aangestuurd.
 • We hebben een duidelijk beheerskader voor de interne organisatie vastgesteld voor de implementatie en uitvoering van de informatiebeveiliging.
 • We duidelijke afspraken hebben over het gebruik van mobiele apparatuur en telewerken.
 • We onze medewerkers voor indiensttreding screenen, en we de manier waarop ze moeten omgaan met informatie hebben vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een verklaring van goedgedrag.
 • We tijdens het dienstverband periodiek zorgen voor trainingen en bewustzijn tav informatiebeveiliging.
 • We aan het einde van een dienstverband op een gecontroleerde manier borgen dat alle toegang tot bedrijfsmiddelen en informatiesystemen ongedaan wordt gemaakt.
 • Alle aan medewerkers ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen worden geregistreerd en het gebruik ervan is aan regels gebonden.
 • Alle data die Analyst ICT creëert, opslaat of toegang toe heeft, is voorzien van een classificatie. Op basis van die classificatie is een passend beschermingsniveau toegepast.
 • Analyst ICT eisen en beleid heeft opgesteld om de toegang to informatie- en informatieverwerkende faciliteiten te beperken.
 • We maken gebruik van aan personen toegeschreven accounts en medewerkers hebben alleen toegang tot de data die nodig is. De activiteit van medewerkers wordt gevolgd (logging) en toegangsrechten worden periodiek beoordeeld.
 • Alle systemen van Analyst ICT zijn voorzien van meervoudige Authenticatie (MFA)
 • Alle data op mobiele apparatuur is versleuteld (Encrypted) opgeslagen.
 • Alle data van Analyst ICT is beschermd tegen Verlies, schade en diefstal.
 • Passende maatregelen zijn getroffen om de data te beschermen tegen virussen en malware.
 • Gebeurtenissen en activiteiten worden vastgelegd om onderzoek te kunnen doen als dat onverhoopt nodig mocht zijn.
 • We hebben regels vastgelegd waaraan de software en leveranciers die wij inzetten om ons werk te kunnen doen aan moeten voldoen.
 • We periodiek onze eigen systemen en klant systemen controleren op kwetsbaarheden.
 • We maatregelen hebben getroffen om onze datacommunicatie te beveiligen.
 • We beleid hebben vastgesteld aangaande de ontwikkeling van nieuwe producten en software.
 • We periodiek onze leveranciers beoordelen op het vlak van informatiebeveiliging.
 • We duidelijke procedures hebben hoe om te gaan met informatiebeveiligingsincidenten
 • We gestructureerd en periodiek de informatiebeveiligingsrisico’s beoordelen en tegenmaatregelen nemen.
 • We gestructureerd en periodiek de relevante wet- en regelgeving nagaan.
 • We gestructureerd en periodiek ons beleid laten toetsen door onafhankelijke externe partijen.

Cookies
Wanneer u gebruik maakt van onze site, delen we cookies uit. Dankzij deze cookies leren we of bezoekers onze organisatie en verhalen interessant genoeg vinden, of onze advertenties goed werken en ze zorgen voor een werkbare website. Zo kunt u dankzij de cookies op onze site bijvoorbeeld filmpjes kijken of publicaties downloaden. Naast cookies, (tijdelijke) tekstbestanden, maken we gebruik van JavaScript.

Cookies accepteren
Onze website werkt slecht zonder cookies, daarom vragen we deze te accepteren. Dat is heel eenvoudig: u kunt op “ok” klikken in de melding die u ontvangt, of de website gewoonweg blijven gebruiken.

Cookies overzicht
Voor een gedetailleerd overzicht van de cookies die we gebruiken kun je links onderin op de zwarte knop klikken. Hier kun je ook direct je cookie voorkeuren aanpassen.

Cookies uitschakelen of verwijderen
U kunt onze cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze dat onze site dan minder goed werkt en dat we minder informatie ontvangen om onze website te verbeteren. Hoe cookies uitgeschakeld of verwijderd kunnen worden staat hier uitgelegd: