Mac sneltoetsen overzicht

Veel van onze klanten gebruik een Mac, wat ons opviel is dat niet iedereen alle sneltoetsen kent zoals de meeste Windows gebruikers. Daarom in dit blog een compleet overzicht van alle sneltoetsen. Handig en #superlogisch

Hoe noemen we de symbolen in het menu en op je toetsenbord?

Command of Cmd
“vroeger appeltje”
command
Option
“vroeger alt”
option
Control control
Shift shift
Tab tab
Return return
Enter enter
Eject eject
Escape escape
Delete delete
Forward delete (fn+Delete op kleine toetsenborden) forward delete
Page up page up
Page down page down
Home (fn-Links pijltoets op kleine toetsenborden) home
End (fn-Rechts pijltoets op kleine toetsenborden) end
Pijl toetsen pijltoetsen
fn toets fn

 

 

nederlands apple toetsenbord

 

Overzicht van Algemene Mac Sneltoetsen en Shortcuts op je toetsenbord

Sneltoetsen die globaal werken

Omschrijving Toets combinatie
Ga naar volgende item (shift-tab voor vorige) Tab
Kopieren Cmd-C
Plakken Cmd-V
Ongedaan maken Cmd-Z
De Cmd-Z actie weer herstellen Cmd-Shift-Z
Afdrukken Cmd-p

 

 

Sneltoetsen die je binnen het systeem kunt gebruiken

Omschrijving Toets combinatie
Als een programma normaalgesproken opent met het laatst gesloten venster, kun je dit omzijlen met deze toets Houdt shift ingedrukt terwijl je het programma opstart
Schakel notificaties uit Druk op option en de notificatie balk (helemaal rechtsboven)
Pas volume met kleinere stappen aan Option-Shift-volume omhoog/omlaag
Verander volume met tonen Shift-Volume omhoog/omlaag
Schakel beeldschermspiegeling aan/uit (met een extern beeldscherm Cmd-helderheid omlaag (bij een macbook met touchbar, druk eerst op het pijltje om de touchbar opties uit te vouwen)
Wijzig helderheid (lichter en donkerder) van een extern beeldscherm (Als het beeldscherm dit ook ondersteund, anders gebruik je de instellingen en knoppen op het beeldscherm) option-shift-zonnetje omhoog/omlaag (met ctrl erbij doe je dit op het externe beeldscherm
Wijzig helderheid in kleinere stappen Stop alle programma’s en zonder bevestiging herstarten.
Open de geluid voorkeuren Option-volume omhoog/omlaag of mute
Open de beeldschermvoorkeuren Option-helderheid omhoog/omlaag
Zoek naar een menu item Druk op cmd-shift-?

 

 

Toetscombinaties voor gebruik van de Finder

omschrijving toets combinatie
Kopieer een bestand of map (option om het pad te kopieren) Cmd-C
Plak een gekopieerd bestand of map Cmd-V
Plak een gekopieerd bestand exact (behoud de bestandsrechten, vereist admin verificatie) Cmd-V, daarna Cmd-Opt-V
Venster weergave wijzigen (icoon, lijst, collom, gallerij) Cmd-1, Cmd-2, Cmd-3, Cmd-4
Geslecteerde map openen (in kolom of lijstweergave Pijltje naar rechts
(in kolomweergave) ga een mapje terug
(in lijstweergave) klap een mapje in
Pijltje naar links
Een naast liggende map of bestand selecteren (icoonweergave) Pijltjes toets in de richting van het item dat je wilt selecteren.
Hernoemen van een geselecteerde map of bestand return
Tijdens het slepen, een bestand verplaatsen in plaats van kopieëren Cmd ingedrukt houden
Tijdens het slepen, een bestand kopiëren in plaats van verplaatsen (kopiëren wordt aangegeven door een groen plusje) Option ingedrukt houden
Tijdens het slepen een snelkoppeling maken cmd en option ingedrukt houden
Verplaats een bestand naar de prullenbak cmd-delete
Verwijder een bestand onmiddelijk cmd-option-delete
Leeg de prullenbak cmd-shift-delete
Leeg de prullenbak zonder waarschuwing cmd-shift-opt-delete
Geef een bestand snel weet spatie
bestand zoeken cmd-f

 

In en uitschakelen

toets combinatie omschrijving
Cmd-alt-P-R tijdens opstarten “zap de PRAM” lost vaak zeer veel onverklaarbare problemen op (TIP!)
Toets C tijdens opstarten Start op van een CD met een Systeemmap
Toets N tijdens opstarten Start op van een Netboot Server
Toets R tijdens opstarten Reset het PowerBook scherm
Toets T tijdens opstarten Opstarten in FireWire Target Disk mode
Toets Shift tijdens opstarten Opstarten in Safe Boot mode en tijdelijk de login items en andere esentiele kernel extension bestanden (Mac OS X 10.2 and later) uitschakelen
Toets Cmd-V tijdens opstarten Opstarten in Verbose mode.
Toets Cmd-S tijdens opstarten Opstarten in Single-User mode (Appeltje line)
schakel de computer uit (zonder bevestigingsmelding) cmd-option-ctrl en de eject/aan-uit knop
Herstart de computer (zonder bevestiginsmelding cmd-ctrl-eject
Forceer de computer om te herstarten (doe dit alleen als het echt nodig is) cmd-ctrl en de start knop
Zet de computer in de slaapstand cmd-option-eject
Geef het herstart, sluit af en sluimer dialoog weer ctrl en de eject/aan-/uitknop
Schakel het beeldscherm uit ctrl-shift en druk op de eject/aan-/uitknop

Menu

Keyboard shortcut omschrijving
Apple Menu
Shift-Cmd-Q Uitloggen
Shift-Alt-Cmd-Q Onmiddelijk uitloggen
Finder Menu
Shift-Cmd-Delete Leeg prullenmand
Alt-Shift-Cmd-Delete Leeg prullenmand onmiddelijk
Cmd-H Verberg Finder
Alt-Cmd-H Verberg andere
Archief Menu
Cmd-W Sluit venster
Alt-Cmd-W Sluit alle vensters
Cmd-N Nieuw Finder venster
Shift-Cmd-N Nieuwe folder
Cmd-O Open
Cmd-S Bewaar
Shift-Cmd-S Bewaar als
Cmd-P Print
Cmd-I Toon Info
Alt-Cmd-I Toon Info extra
Cmd-D Dupliceer
Cmd-L Maak Alias
Cmd-R Toon origineel van Alias
Cmd-T Toevoegen aan favoriten
Cmd-Delete Verplaats naar de prullenmand
Cmd-E Eject
Cmd-F Zoek
Wijzig Menu
Cmd-Z Ongedaan maken
Cmd-Y Opnieuw uitvoeren
Cmd-X Knip
Cmd-C Kopieer
Cmd-V Plak
Cmd-A Selecteer alles
Cmd-1 Weergave symbolen
Cmd-2 Weergave lijst
Cmd-3 Weergave kolommen
Alt-Cmd-B Verberg knoppenbalk
Cmd-J Toon weergaveopties
Cmd – [ Terug
Cmd – ] Vooruit

 

Tekstverwerking

Omschrijving toets combinatie
Ga naar het einde van alle tekst cmd-pijltje naar beneden
Ga naar het begin van alle tekst cmd-pijltje naar boven
Ga naar het einde van de huidige regel cmd-pijltje naar rechts
Ga naar het begin van de huidige regel cmd-pijltje naar links
Ga naar het einde van het huidige woord optie-rechterpijltje
Ga naar het begin van het huidige woord optie-linkerpijltje
verwijder tekst rechts van de tekstcursor fn-delete
verwijder een woord links van de tekstcursor (tot aan spaties of leestekens zoals – of ‘) option-delete
Plak tekst zonder de opmaak mee te plakken (lettertype, kleur, grootte, etc…) cmd-shift-v
Zoek een woord op in woordenboeken (alleen in apple programma’s cmd-ctrl-d
Geef emoji keuze weer cmd-ctrl-spatie
Geef speciale karakters/accenten weer Houdt de gewenste toets ingedrukt, vervolgens komt er een menu waarbij je op het desbetreffende nummer op het toestenbord drukt voor een karakter/accent. (ë é è ß)
Vul woord aan Begin het woord te typen en druk op option-esc, er opent nu een lijst met voorgestelde woorden
Schakel dikgedrukte tekst in/uit cmd+b
Schakel cursief in/uit cmd+i
Voeg aan de geselecteerde tekst een link toe cmd+k
Schakel onderstrepen in of uit cmd+u
Wis tekst tussen het invoegsteepje en het einde van de regel cmd+k
Dialoogvenster “opslaan als” weergeven cmd+shift+s
Huidig bestand snel opslaan cmd+s

 

Dock

Omschrijving toets combinatie
Verberg alle programma’s behalve degene die je selecteerd Command-option+klik op het programma in de dock
Verberg het programma wat je verlaat option-klik op het programma waar je heen gaat
Geef de locatie in de Finder van een item weer Command-klik op het item
Open een bestand met een bepaald programma, ipv het standaardprogramma Sleep het bestand op het icoon van het gewenste programma in of de dock, of in een finder venster
Forceer een app om te stoppen ctrl-clik op het icoon in de dock, vervolgens hou je de option ingedrukt
Verplaats de dock links/rechts/onder in het scherm Houdt shift ingedrukt en versleep de dunne balk in de dock
Schakel vergroting tijdelijk in/uit houdt ctrl-shift ingedrukt
Vergroot/verklein de dock in stappen IPV vrij houdt option ingedrukt terwijl je het balkje in de dock versleept

 

Webbrowser

Omschrijving toets combinatie
Selecteer URL cmd-l
Ga naar het volgende tabblad ctr-tab
Ga naar vorige tabblad ctrl-shift-tab
Wissel tussen tabbladen, ga meteen naar de 1e, 2e, 3e, 4e, etc.. tabblad Cmd-1 t/m 8, cmd-9 gaat naar het laatste tabblad IPV het 9e
Zoeken op webpagina cmd-f
Beweeg tussen gevonden items enter voor de volgende, shift-enter voor de vorige
Annuleer huidige zoekopdracht Druk op escape
scroll het hele scherm omhoog/omlaag omlaag: spatiebalk of option-pijltje naar beneden
Omhoog: shift-spatie of option-pijltje naar boven
Open een link in een nieuw tabblad zonder van tabblad te wijzigen cmd-klik op een link
Open een link in een nieuw tabblad en ga naar dat tabblad cmd-shift klik op een link
Open een link in een nieuw venster cmd-option-shift klik op een link (safari)
shift klik op een link (googel chrome)
Voeg een link toe aan je te lezen lijst (safari) shift-klik op een link

 

Apple Mail

Omschrijving toets combinatie
verstuur bericht cmd-shift-D
reageer op een bericht cmd-R of dubble klik op een bericht
Reageer op alle geadresseerde cmd-shift-R
ga naar inbox cmd-1
ga naar andere mailboxen in je favorieten balk cmd-2, 3, 4, etc..
Voorkom dat het volgende bericht automatisch wordt geselecteerd en wordt gemarkeerd als gelezen option-delete
zoek in het huidige bericht cmd-f
Zoek in alle berichten cmd-option-f
Begin een nieuwe mail cmd-N

 

Schermafbeeldingen maken

Omschrijving toets combinatie
Neem een screenshot of neem het scherm op (nieuw in Mojave) cmd-shift-5
Neem een schermafbeelding van het hele scherm cmd-shift-3
Neem een schermafbeelding van een geslecteerd gedeelte cmd-shift-4 en sleep over een gebied.
Druk op spatiebalk voor een heel venster (met option haal je de schaduw weg)
tijdens het slepen:
Houdt shift om alleen de horizontale/verticale grootte aan te passen
Houdt option ingedrukt om gecentreerd te slepen
Neem een screenshot van de touchbar (indien van toepassing) cmd-shift-6

 

Venster

Omschrijving Toets Combinatie
Open een mapje in een nieuw venster of tabblad (standaard tabblad) cmd-pijltje naar Cmd-klik met de muis of trackpad
Een geselecteerde map openen (icoonweergave, lijstweergave en gallerijweergave) Cmd-pijltje naar beneden
Een bovenliggende map openen en huidige map sluiten Cmd-pijltje naar boven
Ga terug Cmd-[
Ga voorruit Cmd-]
Verschaal een enkele kolom tot de langste naam (kollomweergave) Dubbelklik op de kolomscheidingslijn
Verschaal alle kolommen tot de langste naam Option-Dubbelklik op de kolomscheidingslijn
Geef de locatie van een geselecteerd map/bestand weer cmd+klik op de naam van het bestand in de bovenste balk
Wissel de weergave van Favorieten kolom Cmd-Option-S
Toon statusbalk Cmd-T
Verplaatst of verwijder een knop uit de knoppenbalk Cmd-Sleep de knop uit de knoppenbalk

 

Spotlight

Omschrijving Toets combinatie
Geef spotlight weer cmd-spatie
open spotlight selectie enter (gebruikt de pijtjes om te selecteren)
Geef geselecteerde item in finder weer In spotlight: cmd-enter
In Finder: cmd-r
Ga naar het eerste resultaat van de volgende/vorige categorie Typ het woord in bij spotlight en druk op cmd-l
Zoek op het internet Typ de zoekopdracht in spotlight en druk op cmd-b
Leeg de spotlight zoekbalk esc om de zoekbalk leeg te maken, nogmaals esc om de zoekbalk af te sluiten

 

Snel wisselen tussen apps

Omschrijving toets combinatie
open en navigeer de app switcher Cmd-tab om het keuzemenu te openen, houdt cmd ingedrukt terwijl je jouw programma selecteerd. Druk op Tab om een programma naar rechts te gaan, druk op ~ om een programma naar links te gaan, esc om te annuleren
Programma afsluiten cmd+q
Programma verbergen (komt ook niet in de dock te staan) Cmd-H
verberg alle programma’s behalve huidige cmd-option-H
Minimaliseer app naar de dock cmd-m
sluit de app switcher Druk op esc
Ga naar volgende venster Cmd-tilde(~)
Ga naar vorige venster Cmd-shift-tilde(~)
Versleep een achterliggend venster zonder deze actief te maken
cmd+versleep het venster
open mission control ctrl-pijltje omhoog
Wissel tussen bureaublad/full screen programma ctrl-pijljte naar links/rechts
Geef vensters van huidige programma weer ctrl-pijltje naar beneden
geef bureaublad weer F11 (met gebruik van de FN toets) of cmd-F3 (zonder FN toets)

 

Hopelijk helpt dit overzicht jullie weer wat prettiger te werken, als je nog vragen of opmerkingen hebt neem dan even contact op.

Laatste blogs

cyber hygiene
Blog
Cyber Hygiëne?
Cyber Hygiëne? Nooit van gehoord? Maar Cyber Hygiëne is een essentieel onderdeel van een veilige bedrijfsvoering. Net zoals persoonlijke hygiëne helpt om gezondheidsproblemen te voorkomen, helpt cyber hygiëne om de veiligheid en integriteit van uw digitale systemen en gegevens te waarborgen. Voor MKB bedrijven is het van cruciaal belang om goede cyber hygiëne te implementeren om zich te beschermen tegen cyberdreigingen. In deze blog leggen we uit wat cyber hygiëne inhoudt, waarom het zo belangrijk is voor MKB bedrijven, en hoe Analyst ICT u kan ondersteunen bij de implementatie. Wat is Cyber Hygiëne? Cyber hygiëne verwijst naar de best practices…
myworkdrive
Blog
My Work Drive: De Ideale Files naar de Cloudoplossing voor het MKB.
Toegankelijkheid tot bedrijfsgegevens is van cruciaal belang voor het succes van een onderneming, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s). My Work Drive biedt hier een perfecte oplossing voor. Deze dienst stelt bedrijven in staat om overal en altijd toegang te krijgen tot hun documenten, wat resulteert in verhoogde productiviteit en flexibiliteit. Nog klaar om de bedrijfsdata in de Cloud te plaatsen maar wel graag overal beschikbaar. Myworkdrive kan hier mee helpen. Wat is My Work Drive? My Work Drive is een bestandstoegangssysteem dat speciaal is ontworpen om gebruikers in staat te stellen bestanden op te slaan en bewerken in…
analyst ict XLA Xperience Level Agreement
Nieuws
Wat is een Xperience Level Agreement (XLA)?
Bij Analyst ICT begrijpen we dat een succesvolle ICT-dienstverlening verder gaat dan alleen technische ondersteuning. Voor ons Superlogisch! Het gaat om de volledige ervaring die we onze klanten bieden. Daarom hebben wij de Xperience Level Agreement (XLA) geïntroduceerd. Dit is een benadering die niet alleen focust op de technische meetbaarheid van services, maar ook op de tevredenheid en de ervaring van de eindgebruiker. In deze blog leggen we uit wat een XLA precies is en waarom dit voor ons en onze klanten zo belangrijk is. Wat is een Xperience Level Agreement? Een Xperience Level Agreement (XLA) gaat een stap verder…

Een nieuwsbrief

Superlogisch toch?