14 okt 2022

Voedselbank Bergeijk

Een goed moment om de Voedselbank Bergeijk onder de aandacht te brengen. De bijdrage van Analyst is maar beperkt maar alle kleine beetjes helpen. De Voedselbank Bergeijk helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Dit doen zij uitsluitend met vrijwilligers. Om de klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Stichting Voedselbank Bergeijk koopt in principe nooit voedsel. Financiƫle ondersteuning is hier dan ook niet voor bestemd. Maar sponsoring is wel nodig voor een sluitende bedrijfsvoering. Net als elk ander bedrijf heeft de Voedselbank Bergeijk ook bedrijfsvoeringskosten. Hierin zijn ze voor 100% afhankelijk van vrijwillige bijdragen en giften. Belangrijkste kosten zijn huisvesting, transport en voedselveiligheid (verpakkingsmateriaal, bedrijfskleding, schoonmaakartikelen etc.). Mocht u de Voedselbank Bergeijk willen helpen dan kan dat door;

Financiƫle giften te storten op:
IBAN NL55 RABO 0302059490
Van uw gift kunnen zij een sponsornota verstrekken.

Meer informatie op: https://voedselbankbergeijk.nl